Po filozofiji Istoka, univerzalno ispoljavanje uvek sadrži jedan svetao i jedan taman aspekt, +  i  – , muški i ženski, jang i jin. Najočigledniji primer je električna energija, koja se sastoji od +  i  – punjenja. Aspekti jang i jin su nerazdvojivi, a misteriozni ritam sveta je u stvari prirodno menjanje dva aspekta. Jednom imamo prevagu jang, a drugi put jin aspekta.

U Makrokosmosu, kao i u miskrokosmosu čovekovog bića, sve je pretežno jang ili drugi put pretežno jin. Jang energija je centripetalna, suprotna smeru skazaljke. Spirala jang izražava duboku tajnovitost, otvorenost, svetlost, sunčeve aspekte, muški aspekt, dinamizam, optimizam.

U spirali jang stojimo poređani po 12 znakova zodijaka, jedan muški, jedan ženski, da bi se putem kompletne rezonancije napunili suptilnim jang energijama i da bi nagomilali u biću blagotvorne energije karakteristične za svaki znak zodijaka kao i  energije koje dolaze iz Sunčevog sistema. Učesnici se drže za ruke i empatički komuniciraju jedan sa drugim. Kompleksno stanje rezonancije do kog dolazi u svakom učesniku postepeno nas povezuje kako sa blagotvornim Makrokosmičkim jang energjijama, tako i sa astralnim energijama 12 znakova zodijaka. Stanje sjedinjenja do kojeg dolazi omogućava nam da proživimo euforično i duboko stanje potpunog i savršenog kosmičkog čoveka.

Buđenje duše naroda:

Jedan od ciljeva joge je buđenje duše čoveka, da živimo na nivou naše duše, da ispunimo svoju misiju. Kao što mi imamo individualnu dušu, tako i narod kom pripadamo je jedan entitet, jedno živo biće koje ima dušu i njega hrani svaka duša koja mu pripada. Pošto smo usko povezani, kolektivni nivo svesti našeg naroda u velikoj meri utiče na naš nivo svesti. Buđenje naše duše utiče na dušu naroda u kom smo se rodili. Pomozimo ga da ispuni svoju misiju, i tako direktno utičemo i na našu strukturu, na naš duhovni razvoj. Važno je biti svestan šta karakteriše narod čiji sam deo, paziti na te pozitivne aspekte u svakodnevnici i jačati ih u našem biću.

Meditacija u spirali, uz određenu muziku, budi u našem biću drevne aspekte naroda, pomaže nam da stupimo u sklad s njima i sa duhovnom realnošću koja je iznad ispoljenog svemira.

Putem ove meditacije počinjemo da prizivamo u naše biće ove Božanske, uzvišene aspekte koji karakterišu naš narod, budimo ih i počinjemo da ih emotujemo, omogućavajući tako kolektivni napredak naroda. Na kraju smo Kali juge – takozvanog gvozdenog doba, i prelaz u Satja jugu – u zlatno doba sve više karakteriše ne toliko individualan rad i napredak, koliko napredak u okviru grupe. I oni retki majstori, ljudi koji su dostigli stanje duhovnog oslobođenja, shvataju da treba kolektivno da pomažu čovečanstvu a ne da se izoluju od sveta.

U ovoj spirali, ako smo dovoljno otvoreni i ako imamo aspiraciju, stupamo u kontakt sa uzvišenim energijama i vibracijama, postajemo tačka fokusa koja emituje te emocije i utiče na naše okruženje na duge staze. Sama spirala je jedna celina, jedan generator energije. Mi smo male sastavne ćelije te celine i taj generator stvara energije, vibracije koje utiču kako na nas, tako i na naše okruženje.

Buđenje polovine ljudi u okviru jedne grupe, jednog entiteta, dovodi do transformacije svesti ostatka datog entiteta.

Mi smo ovde u srećnoj situaciji da živimo na mestu koje prožimaju energije dva naroda. Inegrisanje tih energija u naše biće je još jedan plus našem razvoju.

Još nekoliko reči o tome na šta treba da se koncentrišemo, koje su to glave karakteristike našeg naroda. Iz ezoteričnog ugla mađarski narod se vezuje za Manipura čakru (čakru pleksus solarisa), a srpski, južnoslovenski, za Manipura i Anahata (srčanu) čakru.

Čovek u kome je nivo svesti koji predstavlja Manipura čakra harmonično aktiviran, poseduje sledeće karakteristike: veština da očaramo druge, izuzetna snaga volje, samopouzdanje, neumoran optimizam, sposobnost vođenja mase; na primer, vojskovođe imaju ovaj nivo probuđen na harmoničan način.

Glavne karakteristike Anahata čakre: samokontrola, nevino i čisto srce i razum, nesebičnost, entuzijazam, dobrota.

Trudimo se probuditi, osvestiti i jačati u biću ove karakteristike, te emitovati ih iz nas, kako sada, tako i u svakodnevnici, na poslu, ulici, kod kuće.

U spirali može učestvovati svako ko je dovoljno vitalan i odmoran, čak i bolesni ljudi (izuzetak su duševni bolesnici).