Moderni ili wellness pravci joge

Uglavnom instruktori, a ne majstori joge, odaberu iz nekog tradicionalnog pravca joge određene delove za rešavanje određenog problema. Cilj je uglavnom postizanje dobrog stanja bića i ne želi da ide dalje ka duhovnim ostvarenjima.

Neki od ovih modernih pravaca su:

–       Akro joga

–       Beba-mama joga

–       Joga za kičmu

–       Dečja joga

–       Hot joga

–       Joga za kancelariju

–       Joga plesa

–       Ženska joga

Tradicionalni pravci joge

Hiljadugodišnje teorijsko i praktično znanje koje je uvek predstavljao jedan majstor, i taj majstor je predao znanje svojim učenicima. Cilj kod ovih pravaca joge je praćenje duhovnog puta, tj postizanje stanja prosvetljenja/samoostvarenja/nirvane/samadija.

Nabrojaćemo glavne pravce joge po azbučnom redu:

– Bakti joga (joga obožavanja i predanosti)
– Jantra joga (joga geometrijskih formi)
– Karma joga (joga delovanja bez vezivanja)
– Laja joga (joga stapanja sa suptilnim zvukovima)
– Radža joga (joga stapanja sa kosmičkim umom)
– Svara joga (joga tajnih ciklusa prirode)
– Tantra joga (joga izuzetnog širenja svesti)

– Hata joga (joga položaja tela, mudri, bandi i vežbi disanja)

– Džnana joga (joga znanja i trezvenog rasuđivanja)

Ezoterična integralna joga

Ezoterična integralna joga sadrži sve tradicionalne vrste joge. Radi tačnog razumevanja posebno pišemo u detalje o integralnoj jogi na sledećoj strani.