Šta je integralna joga?

Integralna joga je inteligentna kombinacija tradicionalnih metoda čiji cilj je da harmonično razvija sve strane ljudskog bića, kako fizičku, tako i osećajnu, umnu, intelektualnu i duhovnu sferu.

Integralna joga je naučni sistem koji sjedinjuje razne grane i forme joge da bi u potpunosti procvetale sve više, skrivene sposobnosti pojedinca.

 

Neke od grana joge koje učimo na našem kursu

HATA JOGA – sadrži karakteristične položaje tela (ASANE) koji imaju bezbroj blagotvornih efekata; duboko opuštanje (ŠAVASANA); kontrola i regulisanje raznih prefinjenih energetskih strujanja putem disanja; osnovne tehnike pročišćavanja (KRIJE); vežbe koncentracije za kontrolu uma. Sve ove vežbe jačaju životnu snagu, obezbeđuju zdravlje i pomažu kod lečenja raznih vrsta oboljenja.

Primenom odgovarajućeg načina ishrane telo se postepeno i u potpunosti pročišćava. Na taj način odstranjujemo toksine i nečistoće iz tela i time i organizam na efikasniji način koristi i ugrađuje vitamine i elemente u tragovima. Tako dolazi do potpunog čišćenja tela i uma i za kratko vreme postižemo kontrolu uma.

RADŽA JOGA – ovo je put koncentracije, duboke meditacije i potpune kontrole uma. Osnovi ove forme joge su moralno i etičko usavršavanje, potpuna kontrola čula, što postepeno dovodi do jednog meditativnog stanja za vreme kojeg se razum umiruje i oslobađa neželjenih smetnji uma. Na ovom nivou, kad se usidrimo u ovom stanju, u stanju smo da se uzdignemo izvan svih ograničenja, i pošto se um jogina u potpunosti stapa sa apsolutnim makrokosmičkim umom, on doživljava najuzvišenije stanje svesti ili ekstazu, koju joga naziva SAMADI.

MANTRA JOGA – na ovom putu stupamo u čudesno stanje rezonancije sa određenim uzvišenim i suptilnim energijama ispoljavanja time što emitujemo određene zvukove koji pomažu ulaženje u sklad sa datim energijama; ti zvukovi su poznati pod nazivom MANTRE. Mantra je dakle jedna zvučna struktura koja predstavlja posebnu karakteristiku skrivene sfere jedne energije ili Makrokosmosa. Dok emitujemo mantru, odgovarajuća koncentracija uma dovodi do čudesnog stanja rezonancije ili sklada u celom biću jogina, koji tako stupa u duboku i izuzetnu vezu sa KOSMIČKOM STVARNOŠĆU.

DŽNANA JOGA  – ovo je put uzvišene intelektualne spoznaje i mudrosti. Predstavlja savršenu samospoznaju, analizu koju sprovodimo ne vezujući se, što postepeno dovodi do potpunog duhovnog buđenja. Džnana jogin dostiže osvešćivanje Uzvišenog sopstva (ATMAN) i tako se više ne identifikuje sa telom, psihom, umom i egom. Putem otkrovenja Besmrtnog sopstva (ATMAN) jogin se identifikuje sa Božanskom suštinom koja se nalazi u dubini njegovog bića i prepoznajući ovu božansku suštinu u svemu, ostvaruje Jedinstvo koje ga dovodi u stanje ekstaze.

 

KARMA JOGA  – ovo je put radnje, aktivnosti bez vezivanja, koji nam omogućava da na spontan način stupimo u sklad sa beskrajnom univerzalnom energijom. Tako, putem ostvarivanja svakodnevnih, društvenih zadataka, bez vezivanja i očekivanja plodova, rezultata  datih radnji, karma jogin pročišćava svoj um i ubrzava unutrašnji razvoj.

Kad mu um i srce postanu dovoljno čisti, karma jogin postaje izuzetno svesno, savršeno oruđe, u kom i putem koga se ispoljava Apsolut i kroza njega se razne radnje ostvaruju u manifestaciji. Uvek tako delujući, u uzvišenom duhu predanosti, jogin prevazilazi svoju individualnost i doživljava stanje jedinstva sa Kosmičkom svešću.

 

U zaključku možemo reći da je integralna joga sinteza svih formi joge. Osnovni ciljevi su joj jedno vitalno,zdravo, savršeno telo i čist, jak, miran i kontrolisan um, prefinjen i probuđen intelekt i srce puno ljubavi i saosećanja, koje je u stanju da empatički proživi uzvišena stanja drugih. Jogina karakteriše želja da bude od koristi drugima, da bude srećan i da živi život u kom preovladava neprekidna težnja za ostvarenjem Besmrtnog unutrašnjeg sopstva.