U hinduizmu, u Tantri, boginja Tara je druga od deset Maha vidji (Kosmičkih sila). Termin Tara znači onaj koji donosi spasenje, iz sanskritskog korena TRI, koji znači “prevesti preko”, kao na primer preko reke, planine, okeana ili bilo koje teške situacije.

Boginja Tara se priziva u bilo kakvoj teškoj situaciji, na raskršću života, kada nam je potrebno mudro vođstvo. Ona nas štiti, uništava prepreke, pomaže čišćenje i transformaciju bića.

Pošto je Maha vidja joga, joga deset Kosmičkih sila jedna od osnova naše škole joge, i pošto naši predeli imaju jednu divnu planinu i reku sa ovim imenom, ovaj sinkronicitet nas je inspirisao da damo ime Tara našem udruženju.

Udruženje Tara

Udruženje građana TARA je samostalna nevladina, neprofitna i nepolitička organizacija, koja nije deo nikakvog verskog ili religijskog udruženja. Udruženje građana TARA se bavi organizovanjem kurseva i seminara o Jogi i drugim ezoteričnim i alternativnim veštinama na području Srbije, kojima je cilj razvoj i usavršavanje ljudskog bića na svim nivoima (fizičkom – fizičko zdravlje i mladost, mentalnom – razvijanje inteligencije i mentalnog potencijala, psihičkom – psihičko zdravlje i harmonija, duhovnom – razvijanje duhovnog potencijala). TARA predstavlja ogranak međunarodne škole joge M.I.S.A (Movement for Spiritual Integration in the Absolute), koja širi tradicionalno učenje svih grana Joge i koja je uključena u Međunarodnu federaciju joge – ATMAN.

Dobrobit joge svako može iskusiti na praktičnim kursevima joge koji se održavaju u Beogradu i Senti. Ovaj kurs joge je  zasnovan na autentičnim osnovama tradicionalnih učenja joge i predstavlja jedan dubok, ozbiljan, i na svoj način jedinstven sistem, koji na izuzetno praktičan način omogućava uvođenje autentičnih vežbi i osnova joge u svakodnevni život zapadnog čoveka. U tome je i uspeh ove međunarodno priznate i popularne škole joge, koja je zastupljena širom sveta, u preko 30 zemalja. Joga omogućava postizanje visokog kvaliteta u životu zapadnog čoveka, i to u svim sferama njegovog ispoljavanja, tj. na poslu, u školi, u privatnom životu, u okviru porodice, odnosa, kao i u sferi duhovnog ostvarenja. Joga nije povezana sa bilo kakvim verskim uverenjem ili dogmom, ona je u ovom pogledu univerzalna i čista nauka o ljudskom biću, koja pomaže usavršavanje i buđenje svih njegovih latentnih potencijala.

Kursevi joge se održavaju u salama, jednom nedeljno, a jedan čas traje 2 sata. Podučavaju se i redovno vežbaju osnovne tehnike iz hata-joge, ili fizički položaji i tehnike, koje omogućavaju brzo i efikasno obnavljanje i održavanje fizičkog i psihičkog zdravlja. Osim toga, u sklopu kursa se podučavaju i suštinska učenja raznih drugih pravaca joge: Tantra joge, Karma joge, Laja joge, Radža joge,  Kundalini joge, Mantra joge, Bakti joge itd. Svakog časa se predstavlja nova praktična i teorijska lekcija. Takođe, svaki čas se dobijaju i štampani kursevi, što upotpunjava ovaj ozbiljan i sistematičan višegodišnji kurs joge, koji ima za cilj obuku i edukaciju studenata joge, kako bi svako mogao sam ispravno da vežba jogu i kod kuće i da uživa u njenim  izuzetnim rezultatima.

Dobrodošli!